[COVID-19] Dette kan du gjøre under Coronakrisen

COVID-19

Trivec

Dear customers, we understand the challenging time you are facing with the COVID-19 outbreak and we will do our best to support you in the months to come. On this page you can read the latest information from us related to the coronavirus.

Activate the delivery module in Trivec POS – so you can deliver food via delivery services

During this difficult time with the Covid-19 outbreak we like to inform all our customers how to activate the Delivery Module in their Trivec POS system. To be able to support people at home with food delivery.

How to activate the delivery module in Trivec Domino 

Read our step-by-step guide on how to activate the delivery module in Trivec Domino. If you need help activating the module, please contact our support at +47 473 95 859

Regjeringens strakstiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset 

Den norske regjeringen legger nå frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon. 

Regjeringen jobber med tiltak i tre faser:

 1. Nå iverksettes strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet. 
 2. Den nærmeste tiden vil vi jobbe med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig. 
 3. Vi vurderer også bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten dersom dette blir nødvendig. 

I denne første fasen har regjeringen prioritert følgende tiltak:

 • Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. 
 • Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent. 
 • Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. 
 • Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk. 
 • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. 
 • Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni. 
 • Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene. 
 • Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet. 
 • Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.