Privacy Policy

Privacy Policy

Her presenteres Trivecs personverneregler.

De personopplysningene som vi samler inn om deg, er begrenset til slikt som pleier å stå på visittkort, som for eksempel navn, tittel, virksomhet, adresse, e-post og telefonnummer. I enkelte tilfeller kan vi også be deg om ytterligere informasjon relatert til arbeidet, som bransje og virksomhetens størrelse.

På våre nettsider samler vi også inn og lagrer en viss informasjon automatisk med bruk av cookies og liknende teknikker, som for eksempel IP-adresser, region, type nettleser samt informasjon om bruk.

Hvordan vi samler inn disse personopplysningene

Vi samler inn informasjonen når du fyller ut et skjema på vårt nettsted, for eksempel bestilling av demo, kontakt meg, eller nedlasting av et dokument.

Når du besøker vår nettside

Du kan besøke vår nettside uten å gi fra deg personlig informasjon. Trivec benytter Google Analytics og cookies for å forbedre vår service og brukervennlighet, og for å analysere hvordan nettstedet brukes. Bortsett fra IP-adressen, er informasjonen som Google Analytics samler inn for det meste anonym trafikkdata som nettleserinformasjon, enhet og språk. Den innsamlede informasjonen brukes først og fremst for å skape et overblikk over hvordan nettstedet brukes.

Når du fyller ut et nettskjema

Dersom du velger å kontakte oss under ditt besøk på vårt nettsted, vil din personlige informasjon skjules i vårt marketing-automasjonsverktøy Hubspot, samt i vårt CRM-system Lime CRM. Informasjonen du oppgir i et skjema håndteres og lagres slik at vi kan kontakte deg og besvare dine spørsmål, samt at de benyttes til markedsføringsformål for egen del.

Hvordan vi benytter cookies på vårt nettsted

Til Cookie policy

Den legitime grunnen for vår behandling av dine personopplysninger

Vi utøver etablert praksis i henhold til gjeldende lov og bestemmelser om beskyttelse av personopplysninger, blant annet EU’s databeskyttelsesvern, General Data Protection Regulation (GDPR).

Vår behandling av dine personopplysninger har sin legitime grunn i berettiget interesse, og i enkelte tilfeller samtykke fra deg som besøker vårt nettsted. I de tilfeller der samtykke kreves, kommer vi til å be om det fra deg. I andre tilfeller kan den legitime grunnen for vår behandling av dine personopplysninger være at vi inngår en avtale med deg, for eksempel dersom du er kunde hos oss.

Dine rettigheter til å be om å endre eller slette informasjon

Du har alltid rett til å be om å få ut de opplysninger vi har lagret om deg. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på privacy@trivec.no Vi sørger for at du får en kopi av informasjonen vi har om deg. For å kunne gjøre dette på en sikker måte, kan vi komme til å be deg verifisere din identitet. Vi sender deg informasjonen digitalt, såfremt du ikke ber om noe annet.

Dersom du anser informasjonen vi har lagret om deg som feilaktig eller uaktuell, kontakter du oss på privacy@trivec.no, slik at vi kan oppdatere den. Informasjonen som vi ikke lenger har bruk for slettes fortløpende.

Du kan når som helst få slettet dine opplysninger fra våre systemer og registre. Dersom du vil fjernes fra våre systemer og registre, anmelder du det til oss på privacy@trivec.no.

Trivecs Personopplysningsregler gjelder for innsamling av informasjon av vårt nettsted. Denne versjonen av reglene gjelder fra og med 13. desember 2018 og løper inntil videre.

Dersom du har ytterligere spørsmål om vår håndtering og lagring av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på privacy@trivec.no.