Hard Rock Cafe

Et fremtidssikret kassasystem med lokal kundesupport

Avenyn i Göteborg er ikke bare byens hovedgate, den er også et populært mål for alle som vil ut og spise, danse og feste. Tre av de største restaurantene — Hard Rock Café, O’Learys og Joe Farelli’s — ligger tett på hverandre i denne travle gata. Til sammen, har restaurantene 630 sitteplasser, og på en typisk lørdag serverer de omtrent 1500 gjester.

Anders Winblad COO Hard Rock Café

Disse er alle datterselskaper av Nordic Restaurant Group, som også driver Hard Rock Café-franchiser i Stockholm, Helsinki og Oslo.
Nordic Restaurant Group hadde tidligere et kassasystem som generelt sett fungerte bra. Men, etter hvert ble forholdet med leverandøren problematisk og den svenske kundesupporten stengte. Dette medførte også at viktig kunnskap om det lokale markedet gikk tapt.

Økt behov for support

Nordic Restaurant Group hadde nettopp gjennomført en endring i organisasjonen, noe som økte behovet for IT-support. Selskapet hadde tidligere ansatt en IT-ansvarlig som administrerte kassasystemet og ga intern kundesupport for enkle saker.

Vi ønsket å bruke mindre interne ressurser på IT. Dette betydde at vi måtte endre på rollene, og at restaurantene ville trenge mer kundesupport fra leverandøren, sier Anders Winblad, teknisk direktør på Nordic Restaurant Group..

Med denne motivasjonen, satte Nordic Restaurant Group i gang jakten etter en ny kassaløsning. Minstekravet var at den lokale kundesupporten måtte være tilgjengelig hele døgnet. Og som tidligere, måtte kassasystemet være implementert i hele selskapet og administreres sentralt. Slik kan mange administrative oppgaver gjennomføres for alle avdelingene samtidig. For eksempel, kan de enkelt oppdatere restaurantmenyene uten å sprenge arbeidskapasiteten.

Å ha lokal kundesupport er viktig, men vi vil også ha et kassasystem som utvikler seg og vokser over tid. Et kassasystem som tilbyr smarte tekniske løsninger til restauranter, slik at våre ansatte kan bruke mer tid på gjestene. Med Trivec, har vi funnet den løsningen, sier Anders Winblad..

Sentralt kassasystem med integrasjoner

Trivec kunne tilby et sentralisert kassasystem som inkluderte de nødvendige integrasjonene Nordic Restaurant Group ønsket. Trivec gikk inn i Nordic Restaurant Group i 2012, da bedriften åpnet O’Learys sportsbar i Göteborg. Dette var en positiv erfaring, og i tillegg tilbød Trivec en løsning som passet for hele bedriften. Dette ble avgjørende for det endelige valget

Som kunder er det helt klart enklere for oss å jobbe med Trivec enn med den forrige leverandøren. Et ekstra pluss er at mange av de nyansatte allerede kjenner til systemet, siden det også brukes mange andre steder, sier Anders Winblad.

Til å begynne med, har Nordic Restaurant Group installert Trivec i de svenske Hard Rock Café- og Joe Farelli’s-restaurantene. Under migrasjonen installerte de også kjøkkenskjermer, som erstattet vanlige papirkvitteringer. De neste på lista er Hard Rock Café-restaurantene i Norge og Finland. Anders Winblad føler seg trygg på at prosessen ikke får noen videre språkproblemer, siden bedriftens interne prosesser og systemer hovedsakelig er på engelsk.

Fakta Nordic Restaurant Group

Driver Hard Rock Café-franchiser i Norden, samt O’Learys- og Joe Farelli’s-restaurantene på Avenyn i Göteborg. Bedriften sysselsetter ca. 350 personer og de seks forretningsenhetene har en årlig omsetning på 280 millioner. Fire av disse enhetene bruker Trivecs kassaløsning, med totalt 31 kassasystemer.

Kontakt os

Når du har fylt ut dine opplysninger vil du bli kontaktet av en av våre dyktige eksperter, som forteller mer om våre produkter og viser hvordan de fungerer i praksis.